22 Aug. 2022

Freelance Projectleider

Description du poste

 • Je komt terecht in het team Project Management Office (PMO) van de pijler ICT van AWV. Dit team beheert een brede waaier aan applicaties: van kleine tot grote, van administratieve tot technische toepassingen. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met recente open source technologieën. Veel van de toepassingen zijn in huis ontwikkeld. Het analyse en ontwikkelwerk wordt uitgevoerd door een 50 tal extern ingehuurde profielen. De ontwikkelteams werken volgens de Agile filosofie.
 • Het is de taak van het team PMO (Project Management Office) om de werking van de ontwikkelteams in goede banen te leiden. Je komt terecht in een klein, hecht team waar samenwerking en het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel wordt gedragen.
 • Je biedt de nodige professionele ondersteuning aan de toepassingseigenaars en applicatiebeheerders van de applicaties binnen je portfolio.Je zet tevens in op het documenteren en verspreiden van goede praktijken en kennis in verband met projectbeheer binnen de eigen sectie en de verschillende ontwikkelteams.
 • Je geeft vorm aan de ontwikkelteams en stuurt de betrokken ontwikkelteams inhoudelijk mee aan.
 • Je koppelt op regelmatige basis terug binnen het eigen team en naar de leidinggevende. Je bewaakt mee de kwaliteit van de geleverde prestaties, en hecht het nodige belang aan de bestaande richtlijnen en regelgeving (vb. inzake informatieveiligheid, decretale verplichtingen, interne kwaliteitsnormen,…).
 • Samen met de klant definieer en plan je het project, inclusief het verfijnen van de toegepaste hulpmiddelen voor communicatie, opvolging en rapportering zodat er een duidelijke leidraad ter beschikking is voor de uitvoering van het project. Daarbij stel je het projectteam samen opdat je het project kunt realiseren.
 • Via de opvolging van het project en het ontwikkelteam zorg je ervoor dat de projectresultaten behaald worden binnen de afgesproken normen inzake tijd, kwaliteit en beschikbaar budget.
 • In deze functie is het belangrijk dat je rapporteert over de voortgang en de resultaten van het project zodat het management op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in het projectplan.
 • Om een zo goed mogelijke invulling te geven aan bovenstaand resultaatgebied, zal je de toepassingseigenaar, applicatiebeheerder en andere stakeholders binnen de afdelingen ondersteunen bij het beheren van projecten vanaf de fase concept tot en met de realisatie, inclusief het opvolgen van de externe dienstverlener en het interne veranderingsbeheer. Je zorgt voor een duidelijke afbakening van de scope (minimum viable product), waarbij je zowel de functionele als niet-functionele vereisten mee bewaakt.
 • Tot slot ben je verantwoordelijk voor de overdracht van de projectwerking naar de organisatie zodat de succesvolle implementatie van de projectresultaten en duurzame continuering van het project mogelijk worden gemaakt.

Thuiswerk
Er kan tot 3 dagen per week van thuis gewerkt worden.

Exigences du poste

 • Hogere opleiding (Master of Bachelor)
 • Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren.
 • Ervaring met agile werken
 • Een “can do” mentaliteit waarbij een proactieve benadering en persoonlijk contact te prefereren is
 • Een teamplayer die de verschillende belangen in rekening neemt en hierover afstemt
 • Communicatie- en klantgericht, bij voorkeur door aantoonbare voorbereiding/training.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in ontwikkelingsprojecten, waarvan minimaal 3 jaar ervaring in het leiden en begeleiden van projecten met totaalbudgetten van minimum 1000 K EUR.
 • Capaciteit om meerdere individuele projecten te overzien, en de inhoudelijke verbanden tussen de diverse projecten te sturen en optimaliseren
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2
 • Projectbeheerstechnieken en tools kunnen hanteren (risicobeheer, issuebeheer, …)
 • Kennis van Google workspace is een pluspunt
 • Kennis van ITIL is een pluspunt
 • Zeer goede kennis van de terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie (bijv. Prince-2,PMI, PMBOK, …), bij voorkeur aangetoond door certificatie.
 • In staat zijn om ter zake expert kennis over te dragen

Lieu

Brussel

Les visiteurs de cette page ont aussi vu :

COTRAIN utilise des cookies pour enregistrer certaines préférences et pour aligner les offres à vos intérêts.