Inloggen

Inloggen

8 Aug. 2022

Freelance Data / Solution Architect

Functie omschrijving

HOOFDACTIVITEITEN

 • Stelt architecturaal solution designs voor, volgt praktische oplossingen op, binnen het architecturaal en organisatorisch kader:
  • vertrekt vanuit de functional requirements, doet voorstellen van solution designs binnen de toegewezen projecten die aansluiten op de business behoeften, in lijn met de architecturale richtlijnen, de IT-Roadmap en de strategische visie
  • waakt erover dat oplossingen aangedragen door de application analysts duurzaam passen in het vooropgestelde architecturaal kader/Roadmap binnen de toegewezen projecten
  • fungeert als coach en klankbord voor de application analysts bij het opstellen van de functional requirements
  • identificeert de integratienoden bij het uitwerken van het solution design en werkt een plan voor data migratie & integratie uit in lijn met de vooropgestelde strategie - staat in voor de uitwerking van de architecturale standaarden en normen op niveau van de applicatie(s)
  • zorgt voor performante, betrouwbare applicaties/services in lijn met de technologiestandaarden en standaard methodologieën en guidelines
  • levert proactief verbeteringsvoorstellen aan om de onderhoudbaarheid, stabiliteit en performantie van applicaties/services te optimaliseren
  • zorgt voor de opmaak van up-to-date documentatie over de gebouwde oplossingen binnen één of meerdere businessdomeinen
  • coördineert de verschillende architecten toegewezen aan het project en doet de opvolging en implementatie van het solution design
 • Communiceert en overlegt rond Solution Design:
  • communiceert actief en organiseert overleg met betrokken partijen met als doel een draagvlak te creëren en actief de afstand tussen technische en functionele stakeholders te overbruggen
  • geeft feedback aan developers/technical lead met betrekking tot de functionaliteiten van de ontwikkelde applicatie
  • woont verscheidene overlegfora bij (klant, experten, architecten) vanuit een adviserende, neutrale rol
  • communiceert over de bestaande functionele behoeften, verbeteringsmogelijkheden
  • draagt de Enterprise architectuur visie en standaarden mee uit
 • Houdt de eigen (vak)kennis actueel:
  • houdt trends en ontwikkelingen in het vakgebied bij om een performante en coherente ITarchitectuur na te streven die in lijn ligt met zowel de IT-strategie als de evolutie van het vakgebied
  • werkt mee aan de uitbouw van kennisbeheer
  • stimuleert actief het kennisdelen
  • bewaakt de kwaliteit van de documentatie m.b.t. de gebruikte applicaties
  • volgt de marktontwikkelingen op
  • levert een actieve bijdrage aan de veranderingen die noodzakelijk zijn voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening
   ​​​​​​​
 • Onderhoudt het eigen interne en externe netwerk

Functie eisen

CRITERIA

Verantwoordelijkheidsbereik

 • De aangebrachte en qua ontwikkeling opgevolgde softwarematige klantsolutions
 • Adviserende rol inzake klantprocessen in relatie met de IT oplossing
 • Inhoudelijk opvolging van applicaties & infrastructuren
 • Uitdragen van enterprise visie en standaarden, guidelines
 • De correcte solution architectuur voor zijn toegewezen applicaties, rekening houdend met de Enterprise visie.
 • Een actuele en relevante kennisstand

Kennis en complexiteit

 • Kennisniveau Master of gelijkwaardig door ervaring
 • Relevante werkervaring van 5-10 jaar
 • Inwerkperiode van enkele maanden
 • Grondige kennis van meerdere, complexe klantprocessen die de volledige organisatie omvatten
 • Kennis van solution architectuur, courante en specifieke software (o.a. UML, beschikbare technologieën, netwerken, databases, enterprise modellering,…)
 • Basiskennis van infrastructuur
 • Kennis van de structuur en van de interne (werk)procedures van de organisatie

Probleemoplossing

 • Het kunnen aanbieden van een aan de klantprocessen/needs voldoende solution, binnen het gegeven architecturale kader
 • Het ad hoc kunnen ondersteunen bij escalaties en het analyseren van technische complexe probleemsituaties aangebracht door het management
 • Is zelfstandig in het ontwikkelen/uitwerken van business solutions, binnen het kader van de gegeven opdracht
 • Is gebonden aan het architecturaal en organisatorisch (bedrijfsdoelstellingen en programmatuur) kader
 • Doet beroep op de leidinggevende in geval van conflicten, en om specifieke informatie te verkrijgenvoor het uitwerken van projecten

Talen

 • Kennis van Nederlands of Frans en Engels (mondeling en schriftelijk)

Locatie

Brussel(s)/Bruxelles

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

COTRAIN gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.