Inloggen

Inloggen

4 Oct. 2022

Functioneel Analist (Freelance)

Functie omschrijving

Omschrijving

Als functioneel analist expert ben je verantwoordelijk, om op basis van een business analyse, een functionele analyse en ontwerp op te maken, te implementeren en op te volgen. Je maakt een adequate, gestructureerde en coherente doorvertaling tussen wat als oplossing gevraagd wordt en hoe dit functioneel vertaald kan worden in een ICT-ontwerp. Dit in overeenstemming met de standaarden, architectuurkeuzen en specificaties van bestaande applicaties binnen de organisatie. Je staat in voor het functioneel testen en de kwaliteitscontrole van de oplossing.

Je vormt autonoom de interface tussen verschillende verantwoordelijken en aanspreekpunten voor de ontwikkeling van een ICT-oplossing.

Je stuurt het functioneel ontwikkelteam aan en coördineert het ontwikkelproces.

Je bouwt mee aan een gedragen aanpak naar procesmethodologie, procesanalyse, tooling, documentatie en archivering van procesdocumentatie. Je zorgt dat deze verankert wordt in het agentschap.

Je levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van business analyse in de organisatie.

Technical context

Het MAGDA-platform ontsluit verschillende webservices (SOAP en REST) en bestandsuitwisselingen. Het technische opzet is op een generieke manier opgebouwd zodoende zoveel mogelijk overheidsinstanties op een uniforme manier te kunnen aansluiten.

Business context

Binnen de afdeling data-oplossingen van Digitaal Vlaanderen is het MAGDA team verantwoordelijk voor het stimuleren en ondersteunen van de digitale transformatie van de Vlaamse overheid. Dit team neemt de rol op zich van de Vlaamse dienstenintegrator (VDI) met als doel gegevensuitwisseling te vereenvoudigen en te optimaliseren.??
Het MAGDA-platform (Maximale gegevensdeling tussen agentschappen / administraties) ontsluit (federale en Vlaamse) authentieke gegevensbronnen – databanken waarin unieke en oorspronkelijke gegevens bewaard worden. Ze wisselt deze gegevens op een veilige manier uit. Hierdoor wordt het principe van het "éénmalig inzamelen, meervoudig (her)gebruiken van gegevens" stap voor stap gerealiseerd. Gegevens worden slechts één keer ingezameld bij burger of onderneming, wat een grote tijdswinst oplevert. Alle toepassingen die vervolgens gebruikmaken van deze gegevens beschikken dan steeds over de meest recente informatie.

Verantwoordelijkheden

 • Je interpreteert de business analyse op een correcte manier en je maakt je de bestaande ICT-architectuur eigen;
 • Je maakt functionele ontwerpen en functionele specificaties vanuit complexe vraagstukken en linkt deze aan bestaande ICT-architectuur;
 • Je bereidt de analyses inhoudelijk voor, je plant en organiseert de werkgroepen en analyses hiervoor;
 • Je werkt user stories en features uit;
 • Je neemt een actieve rol op in het beheer van de backlog refinements.
 • Je signaleert risico's en knelpunten en bespreekt deze met de business analist en/of product owner;
 • Je ben het eerste aanspreekpunt voor het ontwikkelteam en verduidelijkt waar nodig.
 • Je bewaakt de technische doorvertaling van het functioneel ontwerp in het concrete ICT-project, en van de fit tussen oplossing en behoeften;
 • Je volgt de problemen op die tijdens de softwareontwikkelingsfase worden aangehaald;
 • Je ondersteunt de uitwerking van de teststrategie en geeft input voor de testscenario's; je test de opgeleverde functionaliteiten;
 • Je evalueert regelmatig de toepassing van functionele designs in de praktijk en stuurt bij waar nodig;
 • Je geeft gegrond en onderbouwd advies over de bestaande behoeften, mogelijke blinde vlekken en verbeteringsmogelijkheden;
 • Je maakt deel uit van het projectteam en ondersteunt het projectteam om de sprints te behalen;
 • Je neemt zelf initiatieven om de samenwerking in het projectteam te optimaliseren en zo de sprint te behalen;
 • Je ondersteunt de collega functioneel analisten in je projectteam:
 • Je bent het aanspreekspreekpunt binnen het agentschap m.b.t. functionele specificaties;
 • Je detecteert interacties met andere projecten en neemt initiatief om deze interacties met de andere projectteams te bespreken
 • Je geeft -samen met de product owner- mee richting in de visie, de toekomst en het ontwikkeltraject van het product.
 • Je bouwt mee aan een gedragen aanpak naar procesmethodologie, procesanalyse, tooling, documentatie en archivering van functionele analyses. Je zorgt dat deze verankert wordt in het agentschap.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van functionele analyse in de organisatie

Functie eisen

 • Aantoonbare kennis in Scrum werking - Must have
 • Aantoonbare kennis mbt Functionele analyses, in lezen en begrijpen van datamodellen - 6,00 Minimum number of years / 8,00 Ideal number of years - Must have
 • Functionele testen UE en UAT - 6,00 Minimum number of years / 8,00 Ideal number of years - Must have
 • Kennis van ontwikkeltalen en softwareapplicaties - 6,00 Minimum number of years / 8,00 Ideal number of years - Must have
 • Procesmethodologie, optimalisatie, analyse - Must have
 • Technische analyse (vertalen en omzetten van technische documenten) - 6,00 Minimum number of years / 8,00 Ideal number of years - Must have
 • UML, BPMN - Must have
 • Aantoonbare kennis/ervaring met ontwikkeling & testing - 6,00 Minimum number of years / 8,00 Ideal number of years - Nice to have
 • Uitwerken van testscenario’s en strategieën - 6,00 Minimum number of years / 8,00 Ideal number of years - Nice to have
 • Aantoonbare kennis/ervaring met werken in een overheidscontext - Nice to have
 • Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren. - Must have
 • Aantoonbare ervaring met grote bedrijfskritische toepassingen. - Senior ( 5,00 years ) - Must have
 • Aantoonbare kennis van Project- en ontwikkelmethodieken. - Must have
 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of bedrijfseconomische of gelijkwaardig door ervaring. - Must have
 • Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands (Europees CEFR-niveau C2) - Must have
 • Aantoonbare ervaring met het analyseer de impact van standaarden voor continue verbetering - Nice to have
 • Aantoonbare ervaring met het bepalen van impact van requirements - Nice to have
 • Aantoonbare ervaring met het hertekenen van nieuwe business processen door kennis het klant's toepassingdomein, strategieën en doelen - Nice to have
 • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van conceptuele modellen - Nice to have
 • Aantoonbare ervaring met het opsporen, analyseren & definiëren van requirements - Nice to have
 • Aantoonbare ervaring met het optimaliseer workflows - Nice to have
 • Aantoonbare ervaring met het valideren van requirements - Nice to have
 • Aantoonbare ervaring met het vertalen van requirements naar systeemmodellen en/of applicatie specificaties - Nice to have
 • Aantoonbare ervaring met het zien en uitwerken van opportuniteiten voor process re-engineering - Nice to have
 • Aantoonbare kennis en ervaring van data- en procesmodelleringstechnieken en -tools. - Nice to have
 • Communicatie- en klantgericht. - Nice to have
 • Goede aantoonbare kennis van requirement analyse & design concepten voor OO, multi-tier en web-enabled, en/of UML omgevingen. - Nice to have
 • Klasseren van requirements - Nice to have
 • Teamgericht. - Nice to have

Locatie

G(h)ent/Gand & Brussel(s)/Bruxelles

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

COTRAIN gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.