Inloggen

Inloggen

23 Nov. 2022

Project Manager Laadpunten & Electrische Utilitaire Voertuigen - Part-time (20 u/week)

Functie omschrijving

Algemene info van de opdracht:
Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet van 30.000 tot 400.000 Volt. Dit net strekt zich uit over in totaal meer dan 8,867 km lijnen, ondergrondse en onderzeese kabels verspreid over heel België. Het elektriciteitsnet is een cruciale pijler van het energiebeleid en ondersteunt onze sociaal-economische welvaart. We willen een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem. Door het bouwen van interconnectoren en het integreren van hernieuwbare energieproductie stimuleren we zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving.
Onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het afgelopen jaar hebben we vijf actiegebieden, de vijf hoofddimensies van duurzaamheid, vastgesteld. Deze zijn onder meer: de klimaatverandering bestrijden, de milieu-impact beperken en de biodiversiteit vergroten, diversiteit en inclusie bevorderen, de veiligheid van onze medewerkers garanderen en deugdelijk bestuur, ethiek en compliance verzekeren.
Ons intern duurzaamheidsprogramma “Act Now” heeft meetbare doelstellingen vastgelegd. Die zullen verder worden geïntegreerd in onze strategie en zullen mee bepalen wat we doen en welke beslissingen we nemen. Aangezien wij als netbeheerder een belangrijke katalysator zijn voor de energietransitie, zijn wij ervan overtuigd dat duurzaamheid in al onze activiteiten moet worden verankerd
We streven ernaar om onze eigen activiteiten koolstofneutraal te maken tegen 2030. Één van de acties die we daarvoor plannen is het vervangen van onze vloot thermische utilitaire voertuigen (ongeveer 400) door volledig elektrische wagens (Elektrische Utilitaire Voertuigen – EUV). Ongeveer 900 hoogspanningsposten maken deel uit van het hoogspanningsnetwerk in België. Deze HS-posten zijn verdeeld over 10 administratieve/technische sites (Service Centers) in België: Lendelede, Lochristi, Merksem, Stalen, Bressoux, Villeroux, Schaarbeek Noord, Schaarbeek Zuid, Namen en Gouy.

Elia is volledig eigenaar van ongeveer 465 van deze posten. Bedoeling is om vanaf 2024 in al deze posten elektrische laadpalen te installeren. Dit zou service center per service center gebeuren. Van zodra alle posten behorend tot één service center uitgerold zijn met 2 à 4 laadpalen, zullen de brandstof voertuigen vervangen worden door EUV.

Service verwachtingen:

Om deze uitrol van laadpalen in onze HS-posten voor te bereiden en te begeleiden, is Elia op zoek naar een externe partner (Project Manager) die
 • Samen met de Aankoopdienst de lastenboeken schrijft voor de leveranciers/plaatsers van laadpalen,
 • De Aankoopdienst ondersteunt bij de selectie van de leverancier/installateur van de laadpalen,
 • Samen met onze technische diensten de vereisten en standaarden bepaalt waaraan de laadinfrastructuur moet voldoen,
 • De uitrol service center per service center plant, organiseert en opvolgt, in overleg met onze technische diensten en indien mogelijk parallel met vernieuwingswerken in de posten,
 • Meewerkt aan het lastenboek, technische specificaties en fabricatie van een mobiele oplossing die tijdelijk zal ingezet worden in posten waar geen of onvoldoende laadpalen aanwezig zijn.

Diezelfde Project Manager zal ook studies en projecten opstarten en begeleiden in het kader van het verhogen van de sustainability van onze Service Centers:
 • Energetische studies van de gebouwen, met aandacht voor energie-efficiëntie, isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, … met inschatting van de vereiste investeringen en return on investment
 • Oplossingen voor de afvlakking van het piekverbruik (zonnepanelen in combinatie met batterijen, …)

Zoals de planning momenteel voorligt, zullen de voorbereidingen van de uitrol starten in het najaar van 2022. De uitrol in de HS-posten van het eerste service center is voorzien in 2024.

Hard skills and soft skills:
 • Technisch inzicht in laadpalen, elektrische aansluitingen, …
 • Beschikken over AVIP en alle vereiste attesten om veilig de HS-posten van Elia te kunnen betreden.
 • Ervaring met (elektrische) utilitaire voertuigen (fleet management) is een pluspunt
 • Kan zich vlot uitdrukken in Nederlands en Frans
 • Ervaring in projectmanagement is vereiste
 • Communicatief
 • Teamplayer
 • Kan zeer zelfstandig werken
 • Beschouwt problemen als opportuniteiten
 • Volgt mee budgetten op
 • Analytische en kritische geest die voorstellen kan challengen
 • People manager die mensen kan aansturen / motiveren
 • Bereid om zich voortdurend te verplaatsen naar alle Elia sites en HS-posten in Elia
 • Volgt de evoluties op de markt van EUV’s, laadpalen, laadtechnieken, … mee op
 • Volgt onvoorwaardelijk alle veiligheidsregels op, ziet er op toe dat er geen enkel veiligheidsrisico wordt genomen en maakt onmiddellijk een einde aan gevaarlijke situaties.
Key stakeholders:
 • Facilities en Mobility Operations
 • Infra en MAC (technische departementen bij Elia)

Looptijd & locatie van het project:
 • In 2023 betreft het een deeltijdse (+- halftime) functie:
  • Voorbereiding van het project
  • Opstellen planning
  • Verkennen betrokken partijen
  • Selectie installateur
  • Deelname aan sustainability projecten
 • Vanaf 2024 wordt dit een full time job tot eind 2028
  • Effectieve roll out van de laadpalen
  • Fabricatie mobiele laadpalen
  • Roll out EUV’s
Een vaste locatie is er niet echt. Meetings zullen doorgaan zowel in de Hoofdzetel van Elia, Schaarbeek als in de HS-posten en service centers van Elia.

Functie eisen

In je CV dienen duidelijk volgende zaken vermeld te worden:

 • Beschrijving/verduidelijking van je technisch inzicht in laadpalen, elektrische voortuigen, ...
 • Je ervaring met (elektrische) utilitaire voertuigen (fleet management)
 • Voorbeeld van een gelijkaardige werkervaring
 • Aantal jaren ervaring in Project Management
 • Rijbewijs (type) + Woonplaats

Locatie

Brussel(s)/Bruxelles

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

COTRAIN gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.