Inloggen

Inloggen

23 Nov. 2022

Senior ICT Business Analist - Consultant (Part-time: 4/5)

Functie omschrijving

Business analist domein verwarming:
Aanpak digitalisering in domein verwarming: - databank verwarming - databank attesten - stookolieketelverbod - algeheel plan

Business context:

Het Vlaamse Stooktoestellenbesluit voorziet in de verplichte keuring bij ingebruikname en het verplichte onderhoud van alle centrale stooktoestellen op vloeibare, gasvormige of vaste brandstoffen.
In een eerste stap is de technische en praktische aanpak van de digitalisering van de attesten en de opslag in de databank attesten verwarming en de verzameling van algemene informatie over verwarmingsinstallaties in de databank verwarming uitgewerkt.
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een webtoepassing waarop erkende technici vanaf 01/01/2023 melding doen van de uitvoering van de keuring en het onderhoud van deze installaties.
In dit nieuwe project wordt de focus gelegd op het compatibel maken van deze webtoepassing met bestaande digitale toepassingen binnen de HVAC sector voor het opstellen van attesten voor keuring en onderhoud.
De bedoeling is dat deze gegevens automatisch worden opgeladen in de databank attesten.
Er wordt ook nagegaan op welke bijkomende manier technische gegevens over de verwarmingsinstallatie gecapteerd kunnen worden via de huidige webtoepassing.
De business analist dient zich ook in te zetten voor een verdere uitwerking van het datamanagement project binnen het domein verwarming van het VEKA.

Taken:

 • Uitwerken van de automatische opname van de gegevens uit digitale toepassingen binnen de sector mbt keuring en onderhoud van centrale stooktoestellen in de databank Attesten
 • Uitwerken van verdere captatie van technische gegevens afkomstig van attesten, keuring en onderhoud van centrale stooktoestellen in de databank Attesten
 • Verdere uitwerking van de informatica-architectuur van de databanken attesten centrale stooktoestellen en verwarming: afstemming met uitvoerende organisatie (DXC), binnen VEKA, met het departement Omgeving (GOP, DIDM), tussen de gewesten en met de sector
 • Uitwerken informatie-uitwisseling tussen de databank attesten en databank verwarming –
 • Uitwerken aanpassingen aan de vertaalmotor en de webservice GeefVerwarming door de nieuwe databron databank attesten
 • De rol van Business Architect opnemen binnen het VEKA IT team

Functie eisen

Must Haves:
 • Kennis van het Energiedecreet
 • Kennis centrale verwerking/opstellen databanken met aanbieders/bronnen en afnemers/bestemmingen van data uit verschillende sectoren
 • Uitgebreide ervaring in de HVAC-sector als business analist met aantoonbare kennis van informatieanalyse, procesanalyse van de bestaande informatiearchitectuur binnen deze sector en bij de belangrijkste belanghebbendengroepen uit de privé, overheid, netbeheerders enzovoort.
 • Kennis bestaande softwarepakketten voor opvolging centrale stooktoestellen

Overige technische kennis:
 • Kennis van centrale verwerking/databanken keuring en periodiek onderhoud stooktoestellen in andere regio's en andere landen is een pluspunt.
 • Kennis van andere databronnen die toegepast worden in de databank verwarming is een pluspunt.
 • Uitvoeren van complexere stakeholderanalyses, behoeftenanalyses en procesanalyses i.h.k.v. business case oefeningen, doorontwikkelings- of innovatieprojecten; - Faciliteren van business werkgroepen en het consolideren van de resultaten in een concrete oplossing voor alle stakeholders;
 • Opstellen van verschillende projectscenario’s, met kosten/baten, aandachtspunten en risico’s.

Algemeen:

 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond, of gelijkwaardig door ervaring - Must have
 • Kennis van bedrijfsprocessen in het algemeen - Must have
 • Klanten kunnen adviseren en begeleiden bij strategie-, organisatie- en IT-vraagstukken - Must have
 • Minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring in algemene bedrijfsvoering met toepassing op ICT gebied. - Senior ( 8,00 years ) - Must have
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2. - Must have
 • Communicatievaardigheden en ervaring met teamwork en projectgericht werken. - Nice to have
 • Door een gedegen analyse en financiële onderbouwing, de technologische oplossingen kunnen bepalen voor de business-uitdagingen waarmee de klant wordt geconfronteerd. - Nice to have
 • Grondige kennis van Business Engineering: kunnen voorstellen van business oplossingen die een goed samenspel zijn tussen Business en Technology kennis - Nice to have
 • Kennis MS Office Pakketten - Nice to have
 • Kennis van bedrijfsprocessen van de Vlaamse overheid in het bijzonder (na inwerkperiode) - Nice to have
 • Kennis van de verschillende Project Management facetten (kosten, timing, coördinatie, planning, schattingen) - Nice to have
 • Kunnen denken en werken vanuit de business op strategisch niveau - Nice to have
 • Sterk abstractievermogen - Nice to have
 • Sterk Communicatie- en analysegericht. - Nice to have
 • Visie op de (technologische) ontwikkelingen binnen hun vakgebied kunnen geven aan Klanten, goed kunnen omgaan met een vastgesteld business target - Nice to have

Locatie

Brussel(s)/Bruxelles

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

COTRAIN gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.