Inloggen

Inloggen

29 Dec. 2021

Senior Project Manager

Functie omschrijving

Taakbeschrijving:

 • Is toegewezen aan één of meerdere gevalideerde projecten/programma’s in de instanties voor beheer van portefeuille en pilotering van projecten.
 • Werkt nauw samen met de Business Sponsor vanaf de pre-project fase. Hij/zij is verantwoordelijk voor de formalisatie van de deliverables Project mandate, High Level Business Case. De Sponsor blijft nog steeds “accountable” voor de inhoud (beoogde objectieven, risico’s en gelinkte kosten, verwachte voordelen).
 • Determineert en plant de te realiseren activiteiten om het project/programma te initialiseren en waakt over de uitvoering ervan.
 • Identificeert de actoren en stelt instanties voor (operationeel en tactisch) bestuur in plaats, die noodzakelijk is voor het piloteren van projecten/programma’s.
 • Assisteert in de definitie van de objectieven en requirements van het project/programma, terwijl hij/zij alle betrokken actoren betrekt.
 • Omringt zich met de relevante stakeholders (architect, teamleiders Technology, maar ook Legal, Risk, enz.) om de afhankelijkheden en risico’s te bepalen. Hij/zij verzekert dat alle stakeholders goed geïnformeerd en betrokken zijn (dat ze de klant zijn voor de oplossing of leveranciers van diensten).
 • Is verantwoordelijk voor de definitie van de backlog van features die geleverd moeten worden door het project/programma met de bijdrage van de juiste stakeholders.
 • Schat de werklast in die nodig is voor het hele project/programma op basis van de informatie die door de stakeholders gegeven wordt.
 • Stelt een gedetailleerde projectplanning op voor de uitvoering van het project/programma en verzekert de opvolging ervan.
 • Indien van toepassing, communiceert hij/zij de informatie gelinkt aan de te realiseren prestaties door de externe leveranciers aan Aankoop om te verzekeren dat de contracten worden onderhandeld en opgesteld, beantwoordend aan de noden.
 • Verzekert de beschikbaarheid en allocatie van de middelen.
 • Coördineert de interne en externe / leveranciers- middelen voor de uitvoering van projecten/programma’s.
 • Verzekert dat de delivery van het project/programma in Agile (Prince II waar nodig) gerealiseerd is binnen de termijn, de scope en het goedgekeurde budget.
 • Heel regelmatig aligneren met de delivery teams om de vooruitgang op te volgen, alle nuttige informatie te communiceren in alle transparantie en om blokkerende punten te behandelen.
 • Is betrokken in de «delivery» van het project/programma dat in Agile (Prince II waar nodig) gerealiseerd wordt. Neemt deel aan de Agile ceremonies van de delivery teams van het type refinement, demo, retrospective.
 • Beheert de afhankelijkheden tussen teams binnen het project/programma of tussen projecten (zowel binnen als buiten een programma).
 • Initieert extra activiteiten en andere management interventies daar waar gaps in het project/programma worden geïdentificeerd of issues boven komen.
 • Rapporteert regelmatig aan de directie via de instanties voor bestuur en gebruikt indien nodig de kanalen voor escalatie.
 • Beheert de wijzigingen die toegebracht worden aan de scope, de kalender en aan de kosten van het project. Rapporteert elke afwijking van het project/programma aan de Sponsor en aan de PMO.
 • Wijzigt bijgevolg de backlog – de features – van het project/programma.
 • Beheert de relatie met de klant en alle betrokken partijen.
 • Uitvoering van het beheer van risico’s en bedreigingen om hun eventuele impact op het project/programma te minimaliseren.
 • Sensibiliseert de acties voor change management gelinkt aan het project/porgramma en waakt over hun uitvoering.
 • Doet aanbevelingen voor wat de operabiliteit van de geleverde oplossing betreft (voldoen aan de kwaliteitsvereisten). Waakt over een effectieve handover naar het Run departement voor elke release.
 • Meet de prestaties van het project/programma met behulp van relevante tools en technieken.
 • Waakt over de creatie en het onderhoud van een complete project/programmadocumentatie.
 • Waakt over de continue update van de tool voor project/programmabeheer (Planview) tegenover informatie van zijn/haar projec/programmatbudget, planning, status, risico.
 • Spoort de teams aan om de ‘lessons learned’ te determineren voor elke fase en consolideert deze op de schaal van het project/programma.
 • Realiseert het finaal rapport van het project/programma. Doet de handover aan het Strategy Office departement en aan de Business voor de opvolging van de post-project/programma voordelen.
 • Conformeert aan de methode van werken om projecten/programma’s te beheren en op te leveren, terwijl hij/zij Prince II en Agile combineert (verantwoordelijkheden, deliverables, samenwerking, betrokkenheid en transparantie).
 • Werkt volgens de heersende opvatting van continue verbetering en gebruikt alle beschikbare middelen om zich te ontwikkelen.
 • Heeft de leiding over het ontwikkelen van programma’s om de strategische richting van het bedrijf te ondersteunen, alsook over het creëren en beheren van de objectieven op lange termijn.
 • Opstellen en piloteren van de globale Business Case en het globale plan van het programma (aanpak, planning, afhankelijkheden, risico’s).
 • Coördineren van de projecten van het programma om te verzekeren dat ze onderling vooruitgaan en gealigneerd blijven met de globale objectieven.
 • Superviseren van de algemene finance en consolideren van het programma, de analyse van de realisatie van de voordelen en beheren van het globaal budget van het programma.
 • Is verantwoordelijk voor het succes van het programma en waakt over het in plaats stellen van acties voor change management indien nodig.
 • Neemt actie en lost problemen op om projecten / programma’s te doen verdergaan, met de steun van de sponsors en projectleiders.

Functie eisen

Competenties gelinkt aan de functie

 • Zelfdiscipline, organisatie en planning, veerkracht.
 • Heel sterke competenties in communicatie, presentatie en animeren van workshops, onderhandelingsvermogen.
 • Respect kunnen afdwingen en een “sense of community” kunnen opbouwen tussen de leden van het project/programma team.
 • Beheersen van technieken voor het oplossen van conflicten en beheren van risico’s.
 • In staat zijn om vergaderingen te faciliteren gelinkt aan projecten/programma’s, terwijl hij/zij diplomatisch blijft naar teams toe die andere objectieven hebben.
 • Heel sterk in overkoepelend werken met verschillende teams en je slaagt erin om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
 • Goed begrip van technische en organisationele afhankelijkheden binnen het bedrijf en deze inzetten ten voordele van het bedrijf.
 • In staat zijn om effectief te communiceren met Business en technische actoren op ieder niveau van de organisatie.Vaardigheid om snel de processen en belangen van de Business te begrijpen en de impact dat het project er op heeft.

Talenkennis:

 • Nederlands of Frans: Moedertaal en zeer goede kennis van de andere landstaal
 • Engels: uitstekend

Locatie

Brussel(s) / Bruxelles

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

COTRAIN gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.